top of page

STORE POLICY

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten tussen de Klant en “Go With Your Flow” en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.

 

2. Overeenkomst tussen u en “Go With Your Flow”

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door “Go With Your Flow” en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is ontvangen op onze rekening. 

Indien “Go With Your Flow” de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. “Go With Your Flow” kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

 

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door “Go With Your Flow” aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. Kleuren op foto’s kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren, dit heeft te maken met het belichting. Wij doen onze best alle artikelen zo goed mogelijk te fotograferen zonder kleuren verschil. “Go With Your Flow” kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor kleuren verschil tussen de producten en foto’s. 

De aangegeven prijzen op go-with-your-flow.nl zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. “Go With Your Flow” doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel. In dat geval informeren wij u zo spoedig mogelijk en zoeken wij samen met u naar een alternatief. 

“Go With Your Flow” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. 

Al onze bestellingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.

 

4. Betaling en betaalwijze

De Koper is ertoe gehouden het netto bedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW. Betaling kan via Ideal, Paypal en ING Home Betaling kan enkel in Euro. Een bestelling wordt, na ontvangst van uw betaling, in behandeling genomen.

 

5. Levering en leveringstermijnen

Onze producten worden geleverd via PostNL. Go With Your Flow is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, beschadiging of vertraging die opgelopen wordt bij het behandelen van de zending door PostNL. Bij bestelling in Amsterdam en omgeving kunnen wij besluiten de bestelling zelf te bezorgen. 

De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van “Go With Your Flow” tot op het ogenblik van levering van de goederen aan PostNL. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant. 

Levertijd: De leveringstermijn bedraagt maximaal 15 dagen tenzij anders overeengekomen. In het algemeen leveren wij al binnen 2 werkdagen. In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

 

6. Annuleren van de transactie

“Go With Your Flow” is er zich van bewust dat het Internet een nieuw medium is en dat niet alle klanten ervaring hebben met – online winkelen – en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulering. Na aanvaarding van uw vraag stuurt “Go With Your Flow” een annuleringsbevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terug stortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was. 

 

7. Retourneren

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de Klant voldoen kan de Klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 7 werkdagen na ontvangst terugsturen en dit mits overhandiging van uw bestelbon.

Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kunt u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan Go With Your Flow kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden. 

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. 

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Go With Your Flow heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Kosten voor het retour zenden van een bestelling zijn voor rekening van de klant.

 

8. Gegevens van de Klant

Door gebruik te maken van de online-shop van “Go With Your Flow” stemt de Klant in met het verzamelen van en het gebruik door “Go With Your Flow” van bepaalde persoonlijke gegevens. 

De door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van “Go With Your Flow”. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij Go With Your Flow via e-mail: info@go-with-your-flow.nl 

Prijswijzigingen, typefouten en assortimentswijzigingen zijn voorbehouden.

 

9. Wijzigingen

Go With Your Flow behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet om contact op te nemen met info@go-with-your-flow.nl

bottom of page